Song : Nang Gumalussang Akka Laut

oleh -1.079 views
🏅Posted : nikolas s naibaho🏅
Nang gumalussang angka laut.
Nang rope halisuksung i.
Laho mangharophon solungki.
Molo Tuhan marhata saut.
Mandok hata na ingkon saut.
Sai saut doi, sai saut doi, sai saut doi.
Ndang be mabiar ahu disi.
Mangalugahon solukki.
Ai Tuhanku donganki.
Ai tung godang pe musukki.
Na mangharophon solungki.
Sai dao do i, sao dao do i sian lambungku i.
Hatop marlojong do solukku tu labuhan na sonang.
Naso adong be dapot hasusahan i.
Tudos tu si nang pardalanan ki.
Laho mandapothon surgo i.
Sipata naeng do lonong do ahu.
So halugahan galumbang i.
Tudia ma haporusanku i.
Ingkon hutiop tongtong Jesus i.
Ditogu-togu tanganku.
Tu dalan na sai maol i.
Di parungkilon hasusahan.
Tung Jesus haporusan ki.
Nang pe di dalan lao tu surgo,
Di iring Jesus ahu disi.
Hatop marlojong do solukku tu labuhan na sonang.
Naso adong be dapot hasusahan i.
Tudos tu si nang pardalanan ki.
Laho mandapothon surgo i.
Sipata naeng do lonong do ahu.
So halugahan galumbang i.
Tudia ma haporusanku i.
Ingkon hutiop tongtong Jesus i.
Ditogu-togu tanganki
di dalan na sai maol i.
Di parungkilon hasusahan.
Tung Jesus haporusan ki.
Nang pe di dalan lao tu surgo,
Di iring Jesus ahu disi.